DE 5 GEZONDHEIDSPIJLERS

 

Dit zijn de 5 pijlers waar aan gehouden moet worden om een goede gezondheid van vogels in gevangenschap te garanderen, ongeacht hun soort.

Hygiëne / Vitaminen - Aminozuren, Minerale zouten - Spoorelementen Darmflora / Lever / Immuunstimulanten

De laatste vier producten worden gebruikt voor algemene zorg als lichte dosis, toe te dienen een of twee maal per week, het hele jaar lang. Afhankelijk van hun specificiteit zal het nodig zijn om de dosis te verho- gen op basis van de leefperiode van de vogel.

 

1 / HYGIËNE :

 

- Hygiëne is iedere dag van belang. Belangrijk is de kwaliteit van de installatie (ventilatie, oriëntatie, vochti- gheid, temperatuur, enz...), die van voedsel (schimmels, stof, giftige ve- rontreiniging), en niet te vergeten de kwaliteit van het water. Het gaat ook om persoonlijke hygiëne: we behandelen geen gezonde vogels na contact met zieke of dode vogels zonder de handen te ontsmetten. Waakzaamheid is ook een belangrijke factor in het beheer van de ge- zondheidszorg van de kweek instellingen. Hygiëne omvat ook de nale- ving van een serieus desinfectie protocol.

Ten minste eenmaal per jaar, zal het desinfecteren en desinsecteren van de kweekruimten en alle materialen nodig zijn volgens een zeer nauw- keurige procedure (neem contact met ons op). Dit arrangement kan wachten tot het laatste moment: net voor de start van de voorbereiding voor de kweek (4-5 weken voor de start van de leg). Quarantaine is een cruciale factor in de bescherming van de gezondheid van de vogels. Dit is de complete isolatie van nieuwe toetreders die potentieel dragers zijn van ziekten. De eerste urgentie is het gebruik van een insecticide tegen luizen die bekend zijn als overdragers van ziektes zoals lankesterellose en andere virussen. Deze kunnen primaire infecties veroorzaken die ver- antwoordelijk zijn voor veel belangrijkere bacteriële en parasitaire ziek- ten. Te vaak gaat het bij de kwekers om de gevolgen te verhelpen zonder te proberen het probleem op te lossen.

Aan het einde van de quarantaine hebben vogelkwekers een kans om een echte bleek procedure op nieuwe vogels te stellen, indien mogelijk volgens de resultaten van een analyse en een antibiogram - NB : De term bleken is alleen van toepassing op de volledige ontsmetting van kweek faciliteiten die gelijktijdig wordt uitgevoerd met een therapie waar- bij een geneesmiddel wordt gebruikt dat zeker een efficiënte behandeling is tegen de microbe die moet worden uitgeroeid. Wanneer ontsmetting en behandeling worden gescheiden, zal de microbe in het ras blijven wat bijna onmiddellijk weer kan leiden tot nieuwe sterfgevallen.

 

2 / VITAMINES, aminozuren, mineralen, spoorelementen :

 

Het voedsel dat aan de in gevangenschap levende vogels wordt gegeven zal nooit zo compleet en evenwichtig zijn als het voedsel beschikbaar voor wilde vogels.Voedsel uit de winkel vermijdt tekortkomingen die ziekten ve- roorzaken maar nutritionele gebreken blijven soms onvermijdelijk. Onvol- doende inname van voedingsstoffen is verantwoordelijk voor een falend immuunsysteem en afnemende kweek prestaties in termen van het aantal jonge vogels die worden gekweekt en hun kwaliteit (vooral grootte en veren). Een tekort is een gebrek dat een zichtbaar pathologisch gevolg heeft: ziekte. Het tekort is onzichtbaar, maar heeft serieuze negatieve ge- volgen voor de reproductie, prestaties en kwaliteit van vogels. Geprefabri- ceerd voedsel kan niet alle werkzame bestanddelen bevatten die nodig zijn om vogels in gevangenschap in topvorm te brengen, hier zijn twee re- denen voor. De kosten en conservering. Het is onmogelijk om het graan gehalte in vitaminen en andere voedingsstoffen te verhogen.

Bovendien, als een producent voer op de markt zou brengen die zoveel voedingsstoffen als nodig bevat, en dus zijn prijzen moet verhogen, zou hij niet meer concurrerend zijn en te weinig hiervan kunnen verkopen. Zelfs als de producent deze speciale inspanning zou doen, zou zulk voed- sel moeten worden bewaard in de koelkast, wat technisch gezien niet goed is voor de meeste vogelsoorten. Eigenschappen van verschillende vita- mines zal niet worden besproken op dit punt, maar er moet worden bena- drukt dat VITAMAX* het meest voordelige vitamine complex is, omdat het de meest complete en enige is met geconcentreerde componenten.

 

3 / DARMFLORA VERSTERKING :

 

De darmflora wordt ook wel "flora barrière" genoemd. Dat is de reden waarom probiotische melkzuurbacteriën de belangrijkste pijler is voor de gezondheid van vogels. Het is de allereerste quasi "immuun" verdediging

van de vogel. Een goede kwaliteit hiervan is noodzakelijk om het hele jaar door ziekten te weerstaan, maar is ook van essentieel belang bij de geboorte en het spenen net als tijdens behandelingen met antibiotica. Darmbacteriën, ook bekend als "saprofyten" zijn gunstig voor de verte- ring en assimilatie en dus voor de groei en de algehele gezondheid. An- tibioticakuren schaden de darmflora. Dat is waarom het essentieel is om de darmflora te regenereren na een antibioticabehandeling en serieus te versterken vanaf de geboorte tot het einde van de groei.

Na de geboorte hebben de jongen nog geen efficiënte darmflora. De ou- ders stimuleren de darmflora van de jonge door te voeren. De verster- king van de voeding bevordert de immuniteit en groei van jonge vogels. Tijdens het spenen hebben vogels problemen met de voeding en het ver- teren van voedsel. Dit maakt hen moe en vermindert hun immuunsys- teem weerstand. Tijdens deze kritieke fasen hebben opportunistische kiemen en parasieten meer kans om ziekten op te wekken. Alles wat de spijsvertering, de immuniteit en de voedingswaarde-efficiëntie bevordert, zal het spenen, de groei en de rui bevorderen. Dit is de reden waarom ORNI PROVEN* is aan te bevelen : een pro-biotisch melkzuurbacteriën mengsel van de nieuwste generatie.

 

4 / LEVERGEZONDHEID :

 

De lever is de grote metabolen fabriek van organismen. De toestand be- paalt direct de gezondheid van de vogel. Geneesmiddelen en kleurstof- fen, ook kleurstoffen voor in voer, blijven chemische producten die de lever verzwakken. Het is daarom van vitaal belang om de vogel een he- patoprotectieve therapie zuivering te geven tijdens het kleurproces en na gebruik van een antibioticum. Ook is voedsel voor jongen te rijk voor volwassenen. Voedsel voor de jongen verzwakt de lever van volwassen vogels en maakt hun dikker. Dit kan hun broedkwaliteit verslechteren en daarmee het kweeksucces van de volgende broed. Het wordt aanbevo- len om volwassen vogels een therapie tussen twee legperioden te geven om hun lever te ontlasten. Ten slotte is de kwaliteit veren rechtstreeks verbonden met de lever gezondheid. Prachtige veren zullen nooit worden bereikt zonder een perfect gezonde lever.

De inname van deze supplementen is ook zeer gunstig tijdens het spe- nen en de ruifasen om de assimilatie, groei, kleur en verenkwaliteit te bevorderen. Lever producten zijn zowel beschermend als zuiverend, maar in verschillende verhoudingen. MEGACHOLINE* en ORNI PUROL* is een zeer goede combinatie.


5 / IMMUNITEIT STIMULATIE :

 

Uiteraard moet het immuunsysteem van vogels versterkt worden om ziekte te voorkomen, vooral tijdens de geboorte en de speen periodes, die de meest kritieke fasen zijn van het leven van een vogel. Immuniteit en ziekte resistentie kan niet worden 'geproduceerd' op het laatste mo- ment na toediening van vitaminen voor een paar dagen. De volgende mid- delen zijn ter beschikking voor de vogel eigenaren : vitamine C, royal gelei, kruiden-extract (Echinacea en Eupatorium) en homeopathische genees- middelen. Voor zorg doeleinden het gehele jaar door en voor de speen perioden, wordt geconcentreerd kruidenextract ORNI TM 9* aanbevolen. Echter, tijdens de geboorte, heeft de gevriesdroogde royal gelei poeder ORNI ROYAL* zich bewezen uiterst efficiënt te zijn. Zoals met alle royal gelei, heeft het een nadeel: de prijs. Het mag alleen worden bewaard voor de eerste twee weken van het leven.

Tot slot, nieuwe mutatie kleuren komen steeds vaker voor. Mutatie brengt "kwetsbaarheid" met zich mee. Het overmatig gebruik van antibiotica, met name voor preventie, bevordert het weerstand fenomeen en kan dus ziek- tekiemen versterken. Steeds meer krachtige en werende microben zijn in opkomst. Steeds meer slecht geïdentificeerde ziekten zijn in opkomst. Tot slot zijn gekweekte vogels wereldwijd meer en meer kwetsbaar en worden blootgesteld aan steeds meer gevaarlijke microben. In deze situatie is het van vitaal belang om voedingssupplementen te gebruiken om gezond en succesvol te broeden. Hygiëne, preventie en waakzaamheid nodig zijn om de natuurlijke kracht, alsmede de schoonheid en de voortplanting prestaties van uw kweek vogels te bevorderen.

Vogel eigenaren moeten zoveel mogelijk proberen het gebruik van medi- cijnen te verminderen. Deze 5 gezondheid pijlers geven eigenaars het be- langrijkste advies, de rest is optimalisatie. Zelfs als finishing touch het verschil kan maken op een hoger niveau, eigenaren moeten deze basis als prioriteit hebben. Voordat u probeert uw gekweekte vogels te verbete- ren, moeten de eigenaren ervoor zorgen dat de gezondheid pijlers goed worden beheerd.